ประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการฯ

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน ครั้งที่ 5/2565  โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

 

ติดต่อเรา