กฎหมายน่ารู้

สนใจรูปแบบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดอ่าน "การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์"

การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (B2C) ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (B2B) ผู้บริโภคกับ

ผู้บริโภค (C2C) ผู้ประกอบการกับภาครัฐ (B2G) ภาครัฐกับประชาชน (G2C) และ

ภาครัฐกับภาครัฐ (G2G)

 

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา