โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)

  • อบรมระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2565
  • ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  • ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 3,200 บาท
  • รับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม….
1. โครงการฝึกอบรมฯ
2.ใบสมัคร
3. QR Code

 

ติดต่อ สพป.สก.1