ประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา โดยมี นางประภัสสร บุญสมัย นางพรพนา บัวอินทร์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา