การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนางานในหน้าที่สู่นวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ” พร้อมด้วย นางประภัสสร บุญสมัย นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมี ดร. พีระ รัตนวิจิตร อดีตรองเลขาธิการ กพฐ. เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนางานในหน้าที่สู่นวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ” และ มีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ติดต่อเรา