ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฉีดวัคซีน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 – 12.00 น.

ณ โรงพยาบาลคลองหาด

– มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(ฝาส้ม) สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี

– มีการฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดภูมิลำเนา

ตั้งแต่เข็ม 1 – 4  โดยไม่ต้องจอง ไม่ต้องลงทะเบียน

ติดต่อเรา