ข่าวดี สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

โรงเรียนบ้านพนหมนิมิตเเจกเสื้อพละ(สีฟ้า) แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา เเละเเจกเสื้อม่อฮ่อมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ติดต่อเรา