ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต คณะครูและนักเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือมาศึกษาดูงานในเรื่องการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข​ และการดำเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ​ Active​ Learning

 

ติดต่อเรา