ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 – 11 ปี

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลคลองหาดในการ

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตที่มีอายุตั้งแต่ 5 – 11 ปี

ติดต่อเรา