โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวดวงเดือน​ สายทน​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน​พรหม​นิมิต​ พร้อมด้วยคณะครู​

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนจิก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ติดต่อ สพป.สก.1