ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตและคณะครู ได้จัด

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น ณ อาคารพรอำนวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อม

ในภาคที่  1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

 

ติดต่อเรา