ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ติดต่อเรา