ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโรงเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

19 พฤษภาคม 2565
🔸นางพัลลภา ท่วมตะคุ ฝ่ายอนามัยโรงเรียนเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
🔸จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา