นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมรมครูวิทยาศาสตร์ “ครูวิทย์มีดีมาโชว์” ปี ๒๕๕๗

ด้วยชมรมครูวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สพป.สระแก้ว เขต ๑ จะจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูวิทย์มีดีมาโชว์ ”  จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์  และผู้สนใจ
เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว   และให้ครู คศ.๓  จัดส่งประวัติ /บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ  ภายใน ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทาง  E-Mail : [email protected]    รวมทั้งสมาชิกที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในงานฯ  ส่งใบสมัคร ภายใน  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้เช่นกัน  รายละเอียดสอบถาม ศน.ชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง  โทร. ๐๘๑-๓๗๗-๙๑๐๑

รายละเอียดของกิจกรรม  คลิกที่นี่  >>  Science 57

ติดต่อเรา