ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านชุมทอง โรงเรียนบ้านไทรทอง และโรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาเขาช่องแคบ)

 

ติดต่อ สพป.สก.1