ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครู และนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนบุคลากรครู

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครู และนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนบุคลากรครู ณ โรงเรียนธรรมยานประยุต

 

ติดต่อเรา