ค่ายลูกเสือสัมพันธ์ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอวังน้ำเย็น

โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา  ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  อำเภอวังน้ำเย็น

(โรงเรียนบ้านท่าตาสี  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม  โรงเรียนบ้านหนองแก

โรงเรียนวัดเกศแก้ว  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) โรงเรียนบ้านวังจระเข้  โรงเรียนบ้านวังแดง)

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2556    ครั้งที่ 4

DSCF3280  DSCF3274DSCF3276DSCF3263DSCF3269DSCF3215DSCF3209 DSCF3207

ติดต่อเรา