ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานที่สร้างสนามเด็กเล่น (สนามสร้างปัญญา)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานที่สร้างสนามเด็กเล่น (สนามสร้างปัญญา) และเยี่ยมชม พูดคุย การจัดการเรียนการสอนของครูต่างชาติโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

ติดต่อ สพป.สก.1