โครงการพาน้องกลับมาเรียน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ติดตามการเข้าเรียนต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแต่ยังไม่สมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม ตามนโยบาย โครงการพาน้องกลับมาเรียน เด็กชายอภิสิทธิ์ เทียมกระโทก (พีท) วันนี้อยากไปเรียนแล้ว  และได้ประสานโรงเรียนที่น้องประสงค์จะไปเข้าเรียน  โรงเรียนบ้านท่าตาสีขอขอบคุณโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในที่ให้โอกาส และรับน้องเข้าเรียนในระบบ

ติดต่อ สพป.สก.1