ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565  นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอน รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนพร้อมทั้งมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ปีนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน

ติดต่อเรา