การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 2 รุ่น จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยสโมสรลูกเสือทองกวาว ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

  1. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.)ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1,500 บาท
  2. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.)ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1,500 บาทณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
    ดาว์นโหลด >> ประชาสัมพันธ์อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อเรา