พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว  ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน

 

 

ติดต่อเรา