“นิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ”

วันศุกร์ที่  20 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเปิดทำการเรียนการสอน
รูปแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565…

  

ติดต่อเรา