รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการ ON SITE 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการ ON SITE 100%

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โดย นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ และสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา