ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงโรงเรียนที่ของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงโรงเรียนที่ของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านวังยาง

 

ติดต่อเรา