ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน

ติดต่อเรา