โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองและผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยจัดฝึกประเภทละ 1 รุ่น ดังนี้

  1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2565
  1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาว์โหลด >> ใบสมัครและรายละเอียดฯ

ติดต่อ สพป.สก.1