การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย  นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

 

 

ติดต่อเรา