ด่วน…การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง, สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

ขอความร่วมมือโรงเรียน ตรวจสอบครูที่ยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ ให้ส่งเข้าับการอบรม

โดยเขียนใบสมัครและเงินค่าธรรมเนียม ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภายในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 นี้ เพื่อ สพป.สระแก้ว เขต 1 จะต้องสำรวจจำนวนผู้เข้่ารับการฝึกอบรมดังกล่าว

ติดต่อ สพป.สก.1