ร่วมทำบุญอาคาร 100 ปี อนุบาลวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.39 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมทำบุญอาคาร 100 ปี อนุบาลวัดสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1