อบรมทักษะการคิดระดับสูงวิชาวิทยาศาสตร์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลด้านทักษะการคิดระดับสูงวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (TIMSS และ PISA ) ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีครูวิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรมจำนวน ๖๐ คน

IMG_1563 IMG_1568 IMG_1570 IMG_1575 IMG_1577 IMG_1578 IMG_1582 IMG_1584 IMG_1589 IMG_1597 IMG_1600

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1