ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา (RBC – 28)

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 28 ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 กับภูมิภาคทหารที่ 5 หรือ RBC-28 ณ สถานที่พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ติดต่อ สพป.สก.1