ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านมหาธิคุณวิทยาและโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179


ติดต่อ สพป.สก.1