ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางพรพนา บัวอินทร์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1