“กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล”

“กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล”

ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม  2565

กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่และทีมจิตอาสาฯ

ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ติดต่อ สพป.สก.1