แจ้งครูบรรจุใหม่ เรื่องเงินเดือน ตกเบิก (บรรจุวันที่ 30 พ.ค.57)

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ขอแจ้งให้ครูบรรจุใหม่ทราบ เรื่องการเบิกเงินเดือน (ตกเบิก) ของเดือน กรกฏาคม 2557 จำนวน 45 ราย ตามเอกสารแนบ กลุ่มบริหารการเงินฯ จะโอนเงินให้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 12345

ติดต่อ สพป.สก.1