ประกาศ โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษให้กับโรงเรียนตามนโยบาย ๑ อำอำเภอ ๑ ชุมชนบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา