ประกาศโรงเรียนวัดเกศแก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษ ให้กับโรงเรียนตาม
นโยบาย ๑ อำ เภอ ๑ ชุมชนบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา