ด่วน !!! แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม) และรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ (โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) และรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว (บ้านหนองนกเขา) ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) วิชาคณิตศาสตร์ (คลิกที่นี่) / รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ วิชาคณิตศาสตร์ (คลิกที่นี่)

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) วิชาวิทยาศาสตร์  (คลิกที่นี่) / รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (คลิกที่นี่)

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 เมษายน 2565

ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.ipst.ac.th

หมายเหตุ : ขอให้นำผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักเรียน (ผลตรวจด้วยชุด ATK ใส่ถุงพลาสติกอย่างมิดชิด หรือ รูปถ่ายผลตรวจชุด ATK หรือใบรับรองจากสถานพยาบาล) มาแสดง ณ จุดคัดกรอง !! หากไม่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ !!

ดาวน์โหลดแบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 >>> คลิก

 

ติดต่อ สพป.สก.1