ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1