แจ้งการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (สอบปกติ On-site)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว (บ้านหนองนกเขา) ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาคณิตศาสตร์ (คลิกที่นี่)

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาวิทยาศาสตร์  (คลิกที่นี่)

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 เมษายน 2565

ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.ipst.ac.th

หมายเหตุ : ขอให้นำผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักเรียน (ผลตรวจด้วยชุด ATK ใส่ถุงพลาสติกอย่างมิดชิด หรือ รูปถ่ายผลตรวจชุด ATK หรือใบรับรองจากสถานพยาบาล) มาแสดง ณ จุดคัดกรอง !! หากไม่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ !!

ติดต่อ สพป.สก.1