การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 2 หลักสูตร

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 2 หลักสูตร
ด้วยชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 กำหนดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 1,200 บาท
  2. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้งสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 2,700 บาท ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ  ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม >>ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ

ติดต่อเรา