อบรมค่ายสิทธิพลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานโครงการอบรมค่ายเสริมสร้างหน้าที่สิทธิพลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจัดโครงการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 70 คน

IMG_1393 IMG_1403 IMG_1408 IMG_1414 IMG_1415 IMG_1418 IMG_1421 IMG_1432 IMG_1435 IMG_1444 IMG_1453 IMG_1455

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา