ประกาศ โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษ ให้กับโรงเรียนตามนโยบาย ๑ อำเภอ ๑ ชุมชนบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา