ประกาศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษให้กับโรงเรียนตามนโยบาย ๑ อำเภอ ๑ ชุมชนบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา