ประกาศ โรงเรียนวัดเกศแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษ ให้กับโรงรียนตามนโยบาย ๑ อำเภอ ๑ ชุมชนบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา