น้ำตาแห่งความยินดี

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียนจัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 นี้  โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การมอบการ์ด ของขวัญ และดอกไม้ให้แก่รุ่นพี่ที่จะจบการศึกษา บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความซาบซึ้ง

page page2

ติดต่อเรา