ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  จำนวน 1 ตำแหน่ง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ไฟล์ที่แนบ

ติดต่อ สพป.สก.1