พิธีสรงน้ำพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร บุญสมัย นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 สรงน้ำพระ และ รดน้ำ ขอพร นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู เพื่อเป็นศิริมงคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1