ร่วมเป็นคณะผู้เสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมเป็นคณะผู้เสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานผู้เสนอในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1